Y Sgubor, Podiau Môn

Menai Bridge, Anglesey North Wales

 • Gyda golygfeydd panoramig o Eryri o'r patio preifat, soffa a'r gwely, mae'r pod croesawgar hwn ar Ynys Môn yn lleoliad delfrydol i ymlacio.

You can book this property from:

 • £636 per week
 • £91 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r golygfeydd o'r llety hwn yn dweud y cyfan. Mae'r pod yn un o dri ar y safle, yn elwa o fod ar fferm weithiol gyda golygfeydd anhygoel tuag at fynyddoedd Eryri. Mae Porthaethwy ac Afon Menai o fewn tair milltir felly gellir mynychu'r bwytai a chaffis niferus yno, neu fwynhau y patio preifat tu allan y pod.

Mae gan Ynys Môn gymaint i'w gynnig - o'r ystod eang o fwytai a chaffis gwych ym Mhorthaethwy i restr ddiddiwedd o weithgareddau ac atyniadau. Castell (Safle Treftadaeth y Byd), carchar a llys, Pier Fictorianaidd a thraeth ym Miwmares, Ynys Llanddwyn ar gyfer diwrnod rhamantus ar y traeth, Rib Ride ar Afon Menai, nifer o safleoedd treftadaeth a Sŵ Môr Môn. Croeswch y bont i Eryri ar gyfer anturiaethau megis Zip World a thaith ar y trên i fyny'r Wyddfa.  

Tu Mewn

 • Ardal fyw: ardal ar gynllun agored gyda soffa gornel a theledu, bwrdd bwyta a 2 gadair.
 • Cegin: gyda hob anwytho, meicrodon, oergell gyda rhewgell fach oddi mewn, sinc, tegell, tostiwr a'r holl lestri, cytleri ac offer angenrheidiol. Peiriannau golchi a sychu dillad ar gael ar y safle.
 • Gwely: gwely dwbl, yn ogystal â gwely soffa dwbl - gyda golygfeydd gwych tuag at Eryri.
 • Ystafell ymolchi: uned gawod fawr, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Tu Allan

Patio preifat gyda bwrdd picnic i fwynhau prydau bwyd tu allan gyda golygfeydd panoramig tuag at Eryri.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig
 • Trydan a gwres yn gynwysedig
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Dim ysmygu y tu mewn
 • Parcio - 60 metr o'r pod ar hyd llwybr llechi

Location