Ty'n Rallt

Malltraeth, Anglesey North Wales

 • 5 Star
 • Ystabl wedi'i adnewyddu ar un llawr ar fferm wledig ger pentref Bodorgan. Lleoliad perffaith i ymweld â thraeth Llanddwyn, Malltraeth a fforest Niwbwrch.

You can book this property from:

 • £525 per week
 • £75 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 3:00pm
 • Amser gadael: 10.00

Description

Ystabl wedi'i adnewyddu ar un llawr, wedi'i leoli ar fferm ble mae'r perchennog yn cynhyrchu hufen ia cartref. Mae'r bwthyn ynghlwm ag un llety arall ac yn berffaith ar gyfer gwyliau ymlaciol mewn ardal hyfryd yn Ynys Môn. Mae Bodorgan yn bentref bach heddychlon yng nghefn gwlad, ond eto yn agos at holl atyniadau Ynys Môn ac Eryri. Mae aber Malltraeth, fforest Niwbwrch a thraeth Llanddwyn i gyd o fewn 10 munud o'r llety. Mae gwres dan y llawr drwy'r llety ac hefyd mynediad i'r anabl.

Llawr Gwaelod

Cegin - unedau pren modern gydag wyneb gweithio gwenithfaen. Offer yn cynnwys popty trydan a hob serameg, oergell/rhewgell, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant golchi llestri a meicrodon. Bwrdd bwyta, cadeiriau a soffa ledr, a theledu Smart. 

Lolfa - ystafell fawr a thraddodiadol gyda swît lledr, dreser Gymreig a theledu Smart.

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda chypyrddau dillad a theledu. Ensuite yn cynnwys bath a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gydag ensuite yn cynnwys cawod, basn a thoiled.

Gardd

Patio preifat gyda pydew tân, barbaciw a digon o le i eistedd.     

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr, cacennau cri neu fara brith, a photel o Prosecco. Bydd y rhewgell yn llawn o hufen ia cartref y perchennog!   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig     
 • Gellir cyflenwi coed a siarcol i'r pydew tân am gost  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • 2 sychwr gwallt ar gael    
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wi fi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety    
 • Darpariaeth i'r gegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi cychwynol i'r peiriant golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu      
 • Darpariaeth i'r ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled   
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Digon o le parcio

Location