Tai Marian Group Cottages

Malltraeth, Anglesey North Wales

 • Tri llety steilus a thrawiadol ar gyfer 18 o westeion. Perffaith ar gyfer aduniadau teuluol neu grwpiau sy'n dymuno mwynhau llety modern a godidog.

You can book this property from:

 • £1640 per week
 • £234 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 9 o welyau king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 7 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Description

Tri llety steilus a thrawiadol ar gyfer 18 o westeion. Perffaith ar gyfer aduniadau teuluol neu grwpiau sy'n dymuno mwynhau llety modern a godidog. Wedi ei leoli mewn ardal wledig heddychlon gyda golygfeydd gwych o Eryri a'r môr. Gyda gardd gymunedol, mae gan Hendy Marian a Stabal Marian hefyd batio preifat sy'n rhoi'r gorau o ddau fyd. 

Gellir archebu'r tri llety hunan ddarpar yn unigol neu fel rhan o grwp. Am fwy o wybodaeth am y bythynnod ewch i Stabal Marian (cysgu 6), Hendy Marian (cysgu 8), Llofft Marian (cysgu 4)

Bwthyn 1 - Hendy Marian (cysgu 8 mewn 4 ystafell wely yn cynnwys 4 gwely maint king mawr y gellir eu gosod fel dau wely sengl os dymunir). 

Llawr Gwaelod

Y mwyaf o'r 3 bwthyn, mae Hendy Marian yn ddeflfrydol ar gyfer aduniadau gyda 2 lolfa arwahan. Ystafell fyw agored gyda cegin lwyd foethus yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob anwytho a phopty, meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi/sychu dillad. Bwrdd mawr a chadeiriau i 10. Drysau mawr deu-blyg ar ddwy ochr yr ystafell gyda golygfeydd o gefn gwlad a'r arfordir. Teledu Smart. 

Ystafell wely 1 - gwely king mawr (gellir ei osod fel dau wely sengl os dymunir).

Ystafell wely 2 - gwely king mawr (gellir ei osod fel dau wely sengl os dymunir).

Ystafell wlyb - gyda mynediad i'r anabl ac yn cynnwys cawod wlaw, cadair i'r gawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Llawr Cyntaf

Lolfa 2 - ystafell hyfryd i ymlacio gyda soffa fawr siâp 'L' a 2 gadair o flaen teledu Smart. Balconi bach i fwynhau'r golygfeydd.

Ystafell wely 3 - gwely king mawr (gellir ei osod fel dau wely sengl os dymunir) a balconi bach. En-suite gyda cawod, toiled a basn.

Ystafell wely 4 - gwely king mawr (gellir ei osod fel dau wely sengl os dymunir) a ffenestr i fwynhau'r golygfeydd arfordirol, yn ogystal â balconi bach. En-suite gyda cawod, toiled a basn.

 

Bwthyn 2 - Sabal Marian (yn cysgu 6 mewn 3 ystafell wely)

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored gyda cegin, ardal fwyta a lolfa, a drysau yn arwain allan i'r patio gyda golygfeydd o gefn gwlad a'r arfordir.

Cegin las a gwyn foethus yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob anwytho a phopty, meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi/sychu dillad. Ardal fwyta gyda bwrdd mawr a chadeiriau yn edrych allan dros y patio.

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king (gellir eu gosod fel 2 wely sengl 2'6" os dymunir). Ystafell gawod Jac a Gill gyda cawod, toiled a basn. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gyda gwely king mawr yn cydffinio gydag ystafell cot. Balconi bach i fwynhau'r golygfeydd.

Ystafell cot - yn ffinio ag ystafell 2, yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda babi. Yn ogystal â cot mawr, gellir defnyddio'r ystafell hon fel ystafell chwarae, gyda ceffyl pren, llyfrau a gemau, a bwrdd a chadeiriau bychan.

Ystafell wely 3 - gyda gwely maint king mawr y gellir ei osod yn ddau wely sengl os dymunir, a balconi bach. 

Ystafell ymolchi - yn cynnwys cawod bwerus a baddon arwahan, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

 

Bwthyn 3 - Llofft Marian (yn cysgu 4 mewn 2 ystafell wely)

Llawr Gwaelod

Y lleiaf o'r tri bwthyn.

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king (gellir ei osod fel 2 wely sengl 2'6" os dymunir). En-suite gyda cawod bwerus, toiled a basn. 

Ystafell wely 2 - gyda gwely maint king (gellir ei osod fel 2 wely sengl 2'6" os dymunir). En-suite gyda cawod bwerus, toiled a basn. 

Ystafell gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ardal fyw agored yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta. Balconi bach yn edrych allan dros yr ardd.

Cegin/ardal fwyta - cegin werdd yn cynnwys hob anwytho a popty, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell gyda rhewgell fach oddi mewn, a pheiriant golchi/sychu dillad. Bwrdd gyda 4 o gadeiriau.

Lolfa yn cynnwys soffa ledr Chesterfield a dwy gadair o flaen bwrdd coffi a teledu Smart ar y wal. 

Gardd

Mae'r tri bwthyn yn elwa o lawnt a iard gymunedol y tu allan sy'n ardal gymdeithasol wych. 

Mae Stabal Marian a Hendy Marian gyda patio preifat.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso ym mhob bwthyn yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, a Bara Brith/cacennau cri. Os yn aros am 6 noson neu fwy, fe fyddwch hefyd yn cael potel o Prosecco, blodau ffres a hanner dwsin o wyau
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael ym mhob bwthyn
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Digon o le parcio ar y safle 

Location