Llofft Marian

Malltraeth, Anglesey North Wales

 • Mae'r llety cyfoes hwn y lleiaf o 3 bwthyn 5 seren hunan ddarpar ar Ynys Môn.

You can book this property from:

 • £593 per week
 • £85 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r llety cyfoes hwn y lleiaf o 3 bwthyn 5 seren hunan ddarpar ar Ynys Môn. Mae Llofft Marian mewn lleoliad heddychlon yn agos i bentref Trefdraeth (1 milltir) a'r arfordir yn Malltraeth (2.3 milltir). Mae traethau trawiadol Llanddwyn a Rhosneigr hefyd gerllaw, heb anghofio nifer o atyniadau megis Sw Môr Môn, Llwybr Arfordirol Cymru, Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Ynys Môn, a Parc Fferm Foel. 

Gellir cyfuno'r tri bwthyn ar gyfer aduniadau teuluol neu ffrindiau i hyd at 18 o westeion. 

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king (gellir ei osod fel 2 wely sengl 2'6" os dymunir). En-suite gyda cawod bwerus, toiled a basn. 

Ystafell wely 2 - gyda gwely maint king (gellir ei osod fel 2 wely sengl 2'6" os dymunir). En-suite gyda cawod bwerus, toiled a basn. 

Ystafell gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ardal fyw agored yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta. Balconi bach yn edrych allan dros yr ardd.

Cegin/ardal fwyta - cegin werdd yn cynnwys hob anwytho a popty, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell gyda rhewgell fach oddi mewn, a pheiriant golchi/sychu dillad. Bwrdd gyda 4 o gadeiriau.

Lolfa yn cynnwys soffa ledr Chesterfield a dwy gadair o flaen bwrdd coffi a teledu Smart ar y wal. 

Gardd

Patio gyda mainc y tu blaen i'r bwthyn.

Ardal gymunedol i fwyta ac eistedd, yn cael ei rannu gyda dau fwthyn arall. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, a Bara Brith/cacennau cri. Os yn aros am 6 noson neu fwy, fe fyddwch hefyd yn cael potel o Prosecco, blodau ffres a hanner dwsin o wyau
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a giât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 2 gar  

Location