Llanddygfael Hir

Cemaes Bay, Anglesey North Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety gwyliau anhygoel gyda twb poeth preifat, dyluniad trawiadol, ac ystafelloedd gwely ensuite. Mwynhewch Ynys Môn ar ei gorau.

You can book this property from:

 • £916 per week
 • £131 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 6:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Hardd a helaeth, dyma lety ysbrydoledig ar Ynys Môn. Yn agos i Bae Cemaes, y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru. Gyda twb poeth preifat, pedair ystafell wely ensuite, a nodweddion unigryw, dyma'r lleoliad perffaith i deuluoedd a ffrindiau ddod at ei gilydd.

Darganfyddwch arfordir trawiadol, treftadaeth gyfoethog, digon o draethau, tripiau cychod, pentrefi a threfi hardd, dal crancod o wal yr harbwr neu eistedd yn nol ac ymlacio yn y tŷ rhyfeddol hwn.

Llawr Gwaelod

Mae'r llawr gwaelod yn fodern ac agored gyda digon o olau naturiol.

Cegin - gydag ynys ganolog a thopiau carreg wen, mae'r gegin hardd yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol - peiriant golchi llestri, popty a meicrodon ar lefel y llygad, rhewgell ac oergell o'r llawr i'r nenfwd, a digon o le i storio a pharatoi bwyd. 

Ardal fwyta ac eistedd - bwrdd bwyta mawr, teledu, DVD a Wii. Lle i eistedd gyda drysau patio i fwynhau'r golygfeydd.

Lolfa - mae'r brif lolfa yn mwynhau digon o olau dydd a golygfeydd o gefn gwlad. Gellir cau y rhan yma i ffwrdd o weddill yr ardal fyw i greu ystafell gaeedig a chlyd o flaen stôf bio ethanol a theledu.

Iwtiliti - gyda peiriannau golchi a sychu dillad.

Toiled gyda basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king (neu dau wely sengl - noder eich dewis pan yn archebu). Cwpwrdd dillad mawr ac ensuite gyda cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. Golygfeydd o gefn gwlad drwy'r ffenestr.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a balconi Juliet gyda golygfeydd o'r fferm a chefn gwlad yn ogystal â'r môr ar y gorwel. Cwpwrdd dillad mawr ac ensuite gyda cawod, basn a thoiled. 

Ystafell wely 3 - gwely maint king mawr (neu dau wely sengl - noder eich dewis pan yn archebu). Ensuite gyda cawod, toiled a basn, a golygfeydd o gefn gwlad a'r môr ar y gorwel. 

Ystafell wely 4 - gwely maint king, balconi gyda lle i eistedd i fwynhau'r golygfeydd. Cwpwrdd dillad mawr ac ensuite gyda baddon spa, cawod, basn a thoiled.

Ystafell pen grisiau gyda chaise longue yn y gornel i ymlacio. 

Gardd

Mae'r llety wedi ei leoli oddi mewn i dir caeedig, gerllaw fferm weithiol. Mae'r lawnt wastad yn cynnig digon o le i blant chwarae'n ddiogel. Mae palmant o amgylch y tŷ gyda tri ardal patio yn cynnwys un wedi ei orchuddio. Bwrdd a chadeiriau ar y patio a twb poeth preifat. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr a llaeth, yn ogystal â dewis o gynnyrch lleol 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio

Location