Llanddygfael Hir

Cemaes Bay, Anglesey North Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety gwyliau anhygoel gyda twb poeth preifat, dyluniad trawiadol, ac ystafelloedd gwely ensuite. Mwynhewch Ynys Môn ar ei gorau.

You can book this property from:

 • £942 per week
 • £135 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Hardd a helaeth, dyma lety ysbrydoledig ar Ynys Môn. Yn agos i Bae Cemaes, y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru. Gyda twb poeth preifat, pedair ystafell wely ensuite, a nodweddion unigryw, dyma'r lleoliad perffaith i deuluoedd a ffrindiau ddod at ei gilydd.

Darganfyddwch arfordir trawiadol, treftadaeth gyfoethog, digon o draethau, tripiau cychod, pentrefi a threfi hardd, dal crancod o wal yr harbwr neu eistedd yn nol ac ymlacio yn y tŷ rhyfeddol hwn.

Llawr Gwaelod

Mae'r llawr gwaelod yn fodern ac agored gyda digon o olau naturiol.

Cegin - gydag ynys ganolog a thopiau carreg wen, mae'r gegin hardd yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol - peiriant golchi llestri, popty a meicrodon ar lefel y llygad, rhewgell ac oergell o'r llawr i'r nenfwd, a digon o le i storio a pharatoi bwyd. 

Ardal fwyta ac eistedd - bwrdd bwyta mawr, teledu, DVD a Wii. Lle i eistedd gyda drysau patio i fwynhau'r golygfeydd.

Lolfa - mae'r brif lolfa yn mwynhau digon o olau dydd a golygfeydd o gefn gwlad. Gellir cau y rhan yma i ffwrdd o weddill yr ardal fyw i greu ystafell gaeedig a chlyd o flaen stôf bio ethanol a theledu.

Iwtiliti - gyda peiriannau golchi a sychu dillad.

Toiled gyda basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king (neu dau wely sengl - noder eich dewis pan yn archebu). Cwpwrdd dillad mawr ac ensuite gyda cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. Golygfeydd o gefn gwlad drwy'r ffenestr.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a balconi Juliet gyda golygfeydd o'r fferm a chefn gwlad yn ogystal â'r môr ar y gorwel. Cwpwrdd dillad mawr ac ensuite gyda cawod, basn a thoiled. 

Ystafell wely 3 - gwely maint king mawr (neu dau wely sengl - noder eich dewis pan yn archebu). Ensuite gyda cawod, toiled a basn, a golygfeydd o gefn gwlad a'r môr ar y gorwel. 

Ystafell wely 4 - gwely maint king, balconi gyda lle i eistedd i fwynhau'r golygfeydd. Cwpwrdd dillad mawr ac ensuite gyda baddon spa, cawod, basn a thoiled.

Ystafell pen grisiau gyda chaise longue yn y gornel i ymlacio. 

Gardd

Mae'r llety wedi ei leoli oddi mewn i dir caeedig, gerllaw fferm weithiol. Mae'r lawnt wastad yn cynnig digon o le i blant chwarae'n ddiogel. Mae palmant o amgylch y tŷ gyda tri ardal patio yn cynnwys un wedi ei orchuddio. Bwrdd a chadeiriau ar y patio a twb poeth preifat. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr a llaeth, yn ogystal â dewis o gynnyrch lleol 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio

Location

This stunning, detached house is a new build utilising the stone from the old farmhouse. Located within its own half acre of grounds, it enjoys a private setting next door to the owners' family farm. Beautiful, rural location on the northern most tip of Anglesey, facing the Irish Sea with views of surrounding countryside, sea and mountains. It is a peaceful and tranquil setting, 3 miles from Cemaes Bay and only 15 miles from the port town of Holyhead where you could easily catch a ferry for a day trip to Ireland.

The nearest convenience shop and pub can be found in the village of Llanfechell (1.2 mile), also home to a beautiful church and a village enterprise run café which is open for all day food with the breakfast being popular. The picturesque seaside village of Cemaes Bay (3 miles) has several pubs and cafes, a butcher, pharmacy as well as a “Fish and Chip shop” which has an excellent reputation for local produce including other takeaway meals.

For foodies the Black Lion in Llanfaethlu (4.5 miles) has won good food awards and for seafood lovers “The Lobster Pot” in Rhydwyn (4.5 miles) is a must with locally sourced lobster. Gadlys Hotel in Cemaes Bay and Sea Shanty in Trearddur Bay (12.5 miles) are also recommended. The Isle of Anglesey also offers a wide range of popular eateries, with many centred around Trearddur Bay, Beaumaris and Menai Bridge.

The area offers a spectacular, unspoilt coastline where you will discover numerous beaches, hidden coves and coastal walks. For a family day out, experience the sights, sounds and smells of a real working at Foel Farm in Brynsiencyn, where children can also make their own chocolate. For National Trust lovers, Plas Newydd (the home of the Marquis of Anglesey) is a must, with its beautiful gardens as well as the house running down to the Menai.

Other attractions in Anglesey include the Copper Mountain with its surreal lunar landscape, Bryn Celli Ddu’s well preserved stone-age burial chamber near Llanddaniel Fab and a tour around Llynnon Mill - the only working windmill in Wales. Other family attractions include Pili Palas’ butterfly centre, and Anglesey Sea Zoo, Wales’ biggest aquarium offering an amazing world of marine life, shipwrecks and shark pool grids.

Beaches

 • Cemlyn Bay - unique and enchanting curved bay with a shingle ridge known as 'Esgair Cemlyn' dividing the open sea from a saline coastal lagoon. Regarded as the best example of its type in Wales. 3 miles
 • Traeth Mawr, Cemaes Bay - family friendly beach and a promenade. 3 miles
 • Porth Swtan (Church Bay) - A beautiful bay made up of rocks, pebbles and sand. Blue Flag & Seaside Award beach. Popular for swimming, sailing and fishing. Facilities include free parking, toilets, restaurant, cafe etc 4.5 miles

Walking

 • Anglesey Coastal Path – 125 circular walk around the Island. Nearby section can be joined at Cemaes Bay (3 miles).
 • Parys Mountain – Amlwch. 4.8 circular walk around this lunar style copper mountain. 7.5 miles from your holiday home.

Golf

 • Bull Bay Golf Club, Amlwch - 18 hole golf club - 8.5 miles

Cycling

 • Cycling is a popular activity along the quiet lanes of the rural villages. From the doorstep.

Fishing

 • Llyn Alaw, Llanbabo - one of the best trout fishing lakes in Wales. 6 miles
 • Sea fishing trips around the beautiful Isle of Anglesey. From the beautiful victorian pier in Beaumaris. 20 miles

Watersports

 • Surfing, diving, kayaking, coasteering, sailing etc are all within driving distance of the cottage. Find out more about Watersports in Anglesey.

Horse riding

 • Porth y Post, Trearddur Bay - Riding School offering a range of riding lessons, led by qualified riding instructors. 13 miles.