Yr Hen Fanc

Beaumaris, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Tŷ mawr urddasol mewn lleoliad gwych ynghanol Biwmares. O fewn pellter cerdded i holl fwytai, tafarndai ac atyniadau hanesyddol y dref.

You can book this property from:

 • £723 per week
 • £103 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r tŷ hunan-ddarpar urddasol hwn yn Biwmares mewn lleoliad gwych yng nghanol y dref, yn agos at nifer o dai bwyta, tafarndai ac atyniadau hanesyddol. Mae Biwmares yn dref hanesyddol hyfryd gyda’i gastell anhygoel, traeth gyda golygfeydd digyffelyb dros yr Afon Menai tuag at Eryri, tripiau cwch, Llwybr Arfordirol Môn ar garreg y drws a llawer mwy. Os ydych yn edrych am fwthyn mawr a moethus yn Ynys Môn, dyma’r lle perffaith ar eich cyfer chwi.

Llawr Cyntaf

Wedi ei adnewyddu’n ddiweddar i safon uchel iawn, mae’r tŷ hunan-ddarpar eang hwn ym Miwmares yn ddelfrydol i deuluoedd ymgynnull gyda’i ystafell fyw fawr a chegin/ystafell fwyta.

Mae’r gegin goeth a helaeth yn cynnwys yr holl declynnau modern: popty a hob trydan, oergell gyda bocs rhew, micro-don, peiriant gochi llestri, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad. Ceir ardal bwyta brecwast hefyd gyda bwrdd cain a chadeiriau ar gyfer naw o westai. Teledu gyda sianeli am ddim.

Mae’r ystafell fyw yn gyfforddus ac eang, ac yn cynnwys ffenestr grom gyda golygfeydd gwych dros dref Biwmares. Ceir mwy na digon o le i chi ymlacio ar 4 soffa gyfforddus o flaen tân nwy a theledu arall gyda sianeli am ddim.

Ar y llawr cyntaf hwn hefyd mae ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi ar wahân yn cynnwys cawod uwch ben y bath a thoiled.

Ail Lawr

Ar yr ail lawr ceir ystafell wely twin, ystafell ddwbl (gyda golygfeydd o’r môr, y lanfa a mynyddoedd Eryri yn y cefndir), ystafell wely deuluol (gwely maint king a sengl), ac ystafell ymolchi gyda chawod, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Gardd gysgodol wedi ei hamgáu gan waliau wedi ei lleoli ar lefel y llawr yng nghefn y ty. Gellir cyrraedd hon ar hyd grisiau i lawr o’r drws patio yn y gegin. Yma ceir digon o ddodrefn gardd ar gyfer hyd at 9 o bobl wedi eu gosod ar lwyfan lechfaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r tŷ hunan-ddarpar hwn ym Miwmares wedi ei leoli uwchlaw oriel felly llety llawr cyntaf ac ail lawr ydyw.

Dillad gwely, tywelion llaw a bath yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog nwy yn gynwysedig

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Wifi ar gael.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Parcio ar gael o flaen y môr, gerllaw. Gall y perchennog ddangos ichi lle i barcio am ddim. Fel arall gallwch barcio ar 'Y Green' am ddim ond £2.50 y diwrnod (neu £10 am yr wythnos).

Arhosfa bysiau ar drothwy’r drws

 

Location

Located in the centre of town, this spacious Beaumaris self catering house offers the perfect base for exploring the wide range of attractions on the Isle of Anglesey. Situated on the Menai Straits, the town enjoys beautiful views of Snowdonia and is also only a bridge away from mainland North Wales.

Whether you're looking to spend time with your family and friends in the town's numerous restaurants and bars, learn about Welsh history and culture by visiting the famous Beaumaris Castle (World Heritage Site), gaol and courthouse, or simply relax by taking a stroll along the beautiful Victorian Pier and beach, Beaumaris definitely has something for you.

Other attractions in Anglesey include the Copper Mountain with its surreal lunar landscape, Anglesey Oyster Festival in October and Bryn Celli Ddu's well preserved stone-age burial chamber near Llanddaniel Fab. Take a tour around Llynnon Mill - the only working Wind Mill in Wales and visit Oriel Tegfryn Art Gallery, the longest established Gallery in Wales.

For younger visitors Pili Palas' butterfly centre offers a magical experience and also features birds, snakes and other exotic species. Anglesey Sea Zoo, Wales' biggest aquarium offers an amazing world of marine life, shipwrecks and shark pool grids. The short bridge crossing to mainland North Wales offers even more family attractions including Greenwood Forest Park with all sorts of adventures and Hwylfan Fun Centre, North Wales' largest indoor fun centre.

Beaches

Beaumaris Beach - sand and pebble beach that sits either side of Beaumaris Pier overlooking Menai Straits with views towards mainland Wales including Snowdonia and the Great Orme at Llandudno. 0.5 miles

Llanddona Beach - A long, sandy, Blue Flag beach, very popular with families, canoeists, fishermen and sailors. 3 miles

Find out more about the 6 Best Beaches in Anglesey.

Watersports

Beaumaris is famous for its yachting and there are also sailing and boat trips operating from the beautiful victorian pier in Beaumaris. 0.2 miles

Surfing, diving, kayaking, coasteering, sailing etc are all within driving distance of the cottage. Find out more about Watersports in Anglesey.

Walking

Anglesey Coastal Path - 125 circular walk around the Island. You can join the path directly from Beaumaris town itself. 0 miles

Golf

Baron Hill Golf Club - 9 Hole golf club - 1.5 miles

Penrhyn Golf Complex - Llanddaniel Fab. 10 miles

Cycling

Lon Las Cefni - 13 mile path from Newbrough Forest to Llyn Cefni. Mostly flat - a great family cycling route. Nearest point = Llangefni, 10 miles

Fishing

Fishing trips around the beautiful Isle of Anglesey. From the beautiful victorian pier in Beaumaris. 0.2 miles

Horse riding

Anglesey Riding Centre - Dwyran. Beach and grass-track riding and instruction to suit all standards. 22 miles