Y bythynnod gorau a mwy

Enillwch 3 noson AM DDIM i 2 ym Mhen Llŷn - yn Corlan Lleuddad

Enillwch 3 noson AM DDIM i 2 ym Mhen Llŷn i ddathlu'r tymor rhamantus.

I'w gymryd rhwng Santes Dwynwen a San Ffolant (25ain Ionawr - 15fed Chwefror)

Wedi ei leoli o fewn ei ardd breifat, amgaeedig ei hunan gyda golygfeydd sy'n ymestyn at y môr ar y gorwel. Mae gan Corlan Lleuddad naws hudol ac mae'n lleoliad gwych i fwynhau Pen Llŷn yn ei holl ogoniant.

Potel o Dathliad o Winllan Prava, Sir Fynwy, hefyd yn gynwysedig.

Telerau ac Amodau:

Gellir hawlio 3 noson ar unrhyw ddyddiadau sydd ar gael rhwng 25ain Ionawr – 15fed Chwefror 2019 yn unig. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12 (hanner dydd) ar y 23ain Ionawr 2019. Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu dros y ffôn neu drwy ebost ar brynhawn y 23ain Ionawr.