Bythynnod Gwyliau yn St Davids

12 Wedi canfod llety
Back to list view

Solva, Pembrokeshire West Wales

405012

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£314 - £608
yr wythnos
O £245 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Solfach yn cysgu 2 ac o fewn pellter cerdded i’r llwybr arfordirol a golygfeydd anhygoel. Pentref pysgota yw Solfach gyda harbwr trawiadol a dewis bychan o siopau, bwytai, tafarndai a galeriau. Lleoliad delfrydol i ddarganfod popeth sydd gan Sir Benfro i gynnig.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Swallows Cottage

23225

Solva, Pembrokeshire West Wales

23221

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£329 - £639
yr wythnos
O £256 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau llawn cymeriad wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu'n gain - cysurus iawn i ddau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23066

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £797
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23064

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £797
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415353

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£377 - £862
yr wythnos
O £292 am arhosiad 3-noson
 • Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Mae gorsaf bad achub St Stinan, llwybr arfordirol Sir Benfro, a thraeth gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Mae dinas Tŷ Ddewi lai na milltir i ffwrdd gyda'i Gadeirlan rhyfeddol. Lleoliad perffaith i ymlacio a mwynhau y cyfan sydd gan Benrhyn Tŷ Ddewi i'w gynnig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

23219

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£402 - £789
yr wythnos
O £311 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd o'r môr o falconi deheuol y bwthyn hwn. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu'n syml iawn, i ymlacio ymhlith y siopau, orielau a bwytai ynghanol golygfeydd prydferth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

30269

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£526 - £944
yr wythnos
O £404 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Clyd yn fwthyn moethus wedi ei leoli yng nghanol tref Tŷ Ddewi, lathenni o'r sgwar a'r Eglwys Gadeiriol urddasol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415006

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£420 - £916
yr wythnos
O £324 am arhosiad 3-noson
 • Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau. Gardd gydag ardal breifat ac ardal gymunedol sy'n cynnwys cae chwarae mawr, a taith fer ar droed i lawr at y mor yn St Justinians. Traethau gwych gerllaw ac wrth gwrs dinas enwog Tŷ Ddewi, dinas leiaf Prydain. Delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau ar hyd Penrhyn Tŷ Ddewi, neu i ymlacio a chymryd i mewn harddwch y rhan hyn o Sir Benfro.
 • 5 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

BOW48

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£686 - £1413
yr wythnos
O £524 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar cofrestredig gradd 2 wedi ei leoli yn agos i ganol Tŷ Ddewi ac yn cynnwys parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 3 car. Mae'r bwthyn o fewn pellter cerdded i'r gadeirlan, siopau bach a nifer o lefydd gwych i fwyta ac yfed. Lleoliad braf ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau. Gyda traethau gwych, harbwr, llwybrau cerdded, a nifer o weithgareddau gerllaw, dyma'r bwthyn delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Nhŷ Ddewi, Sir Benfro.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

84610

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£383 - £971
yr wythnos
O £296 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Nhy Ddewi yn croesawu cwn ac wedi ei leoli drws nesaf i fferm odro weithiol. Mae tirnod enwog lleol Penberi tu ôl i'r bwthyn ac mae yna lwybr yn rhedeg o du blaen y bwthyn gan gysylltu gyda Llwybr Arfordirol Sir Benfro a Llwybr Arfordir Cymru Gyfan oddeutu 300 llath i ffwrdd.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415354

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£505 - £1112
yr wythnos
O £388 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn sefyll ar ben ei hun ger arfordir hardd Sir Benfro. O fewn pellter cerdded i'r môr a Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan, mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, pysgota, arforneidio, syrffio, gwylio bywyd gwyllt, ac wrth gwrs eistedd yn nol ac ymlacio. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1 milltir