Bythynnod Gwyliau yn St Davids

12 Wedi canfod llety
Back to list view

Ty Solfach

405012

Solva, Pembrokeshire West Wales

23225

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£329 - £639
yr wythnos
O £256 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach. Croeso i gwn, pellter cerdded o lwybr yr arfordir ac yn agos i siopau, orielau a bwytai’r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Cysgod y Ffynnon

23221

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23066

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £797
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Ysgubor

23064

Y Ty Coets - Coach House

415353

Ty'r Gwalch

23219

St Davids, Pembrokeshire West Wales

30269

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£526 - £944
yr wythnos
O £404 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Clyd yn fwthyn moethus wedi ei leoli yng nghanol tref Tŷ Ddewi, lathenni o'r sgwar a'r Eglwys Gadeiriol urddasol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415006

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£420 - £916
yr wythnos
O £324 am arhosiad 3-noson
 • Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau. Gardd gydag ardal breifat ac ardal gymunedol sy'n cynnwys cae chwarae mawr, a taith fer ar droed i lawr at y mor yn St Justinians. Traethau gwych gerllaw ac wrth gwrs dinas enwog Tŷ Ddewi, dinas leiaf Prydain. Delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau ar hyd Penrhyn Tŷ Ddewi, neu i ymlacio a chymryd i mewn harddwch y rhan hyn o Sir Benfro.
 • 5 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

BOW48

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£686 - £1413
yr wythnos
O £524 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar cofrestredig gradd 2 wedi ei leoli yn agos i ganol Tŷ Ddewi ac yn cynnwys parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 3 car. Mae'r bwthyn o fewn pellter cerdded i'r gadeirlan, siopau bach a nifer o lefydd gwych i fwyta ac yfed. Lleoliad braf ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau. Gyda traethau gwych, harbwr, llwybrau cerdded, a nifer o weithgareddau gerllaw, dyma'r bwthyn delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Nhŷ Ddewi, Sir Benfro.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

84610

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£383 - £971
yr wythnos
O £296 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Nhy Ddewi yn croesawu cwn ac wedi ei leoli drws nesaf i fferm odro weithiol. Mae tirnod enwog lleol Penberi tu ôl i'r bwthyn ac mae yna lwybr yn rhedeg o du blaen y bwthyn gan gysylltu gyda Llwybr Arfordirol Sir Benfro a Llwybr Arfordir Cymru Gyfan oddeutu 300 llath i ffwrdd.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Y Stablau - Stables

415354