Bythynnod Gwyliau yn Sarnmellteyrn, Pwllheli

7 Wedi canfod llety
Back to list view

Llofft Llyn

23341

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

23351

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£402 - £901
yr wythnos
O £311 am arhosiad 3-noson
  • 5 Star
  • Yn agos at holl draethau euraidd Penrhyn Llyn, mae'r bwthyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, grwpiau bach ac yn addas i blant. Mae'r ardd gaeedig gyda phopeth sydd gan blentyn ei angen, yn cynnwys siglen, llithren, gol peldroed, ty chwarae a thrampolin. Wedi ei leoli ar fferm weithiol, gellir gwneud cais i gwrdd â'r anifeiliaid (cwningen, cathod, cwn, ceffyl, defaid a gwartheg) - profiad o wyliau fferm gwirioneddol.
  • 5 Guests
  • 2 Bedrooms
  • No Pets
  • 2 Bathrooms
  • Traeth 3.5 o filltiroedd
  • Tafarn 0.3 milltir

Ysgubor Llyn

23353

Deri Llyn

51814

Gadlas

51945

Bythynnod Sarn Group Cottages

489194

Ty'r Mynach

384018