Bythynnod Gwyliau yn Cricieth

7 Wedi canfod llety
Back to list view

Porthmadog, North Wales Snowdonia

82928

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£605 - £973
yr wythnos
O £464 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Yn ganolog i Borthmadog, Caernarfon, Eryri a Phenrhyn Llyn, darpara Ty Isaf leoliad gwych ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Cymru. Wedi ei leoli ar fferm heddychlon dim ond pum milltir i’r gogledd o Gricieth a saith milltir a hanner o Borthmadog ac yn hwylus dros ben felly. Mae’r bwthyn hefyd yn agos i ffin orllewinol Eryri, traethau Penrhyn Llyn a dim ond deuddeg milltir o Gaernarfon.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Porthmadog, North Wales Snowdonia

82304

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£605 - £973
yr wythnos
O £464 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch fynediad hawdd i fynyddoedd , cestyll , atyniadau diddiwedd a thraethau tywodlyd. Canolog i Borthmadog , Caernarfon , Eryri a Phenrhyn Llyn , dyma'r bwthyn sy'n darparu lleoliad gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru. Mae'r bwthyn hefyd yn cynnig llety clud sydd yn croesawu anifeiliaid anwes gyda'i holl nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys lle tân inglenook mawr.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Pwllheli, North Wales Coast

358688

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£572 - £1235
yr wythnos
O £439 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Ffermdy Cricieth yn cynnig llety preifat, ar wahân, sy'n sicrhau gwyliau heddychlon ac ymlaciol - dim ond 4.5 milltir o Gricieth. Mae yma ystafelloedd helaeth drwy'r ffermdy, o ansawdd 5 seren, gyda digonedd o nodweddion ychwanegol megis Nordic Sauna a stôf llosgi coed.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 4.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Morfa Bychan, North Wales Coast

520440

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£623 - £1583
yr wythnos
O £477 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar mewn lleoliad anhygoel. Yn swatio mewn cornel heddychlon o arfordir Eryri, mae'r llety hwn ym Morfa Bychan yn mwynhau golygfeydd gwych o Gastell Criccieth ar draws y môr a thirwedd dramatig Gogledd Cymru. Mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru sy'n arwain at draeth Criccieth yn ogystal â thraeth Morfa Bychan (Black Rock Sands) - y ddau o fewn hanner milltir.
 • 7 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Criccieth, North Wales Coast

BOW109

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£690 - £1330
yr wythnos
O £528 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Porthmadog, North Wales Snowdonia

BOW37

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£590 - £1152
yr wythnos
O £453 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn dyffryn godidog, mae'r llety helaeth hwn yn cynnig mangre heddychlon a thawel yn Eryri. Mae'r golygfeydd o fynyddoedd a chefn gwlad yn syfrdanol, gyda'r ardal wedi derbyn statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Cenedlaethol. Mae'r llety hwn, sydd yn sefyll ar ben ei hun, hefyd yn cynnig cyfleusterau anabl rhagorol, ac mae'n agos i Borthmadog, Criccieth ac ystod eang o atyniadau poblogaidd.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed