Bythynnod Gwyliau yn Bala

7 Wedi canfod llety
Back to list view

Côr Llew Coch

BOW68

Bala, North Wales Snowdonia

BOW114

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £642
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • Cynnig arbennig10% off 3 -7 nights from 25th November - 20th December 2019
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Stabal Llew Coch

82212

Bala, North Wales Snowdonia

488520

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£451 - £873
yr wythnos
O £347 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch y bwthyn hunan ddarpar hwn sydd wedi ei leoli mewn ardal wledig a thawel. Un filltir o dref farchnad groesawgar y Bala, mae'n cynnig golygfeydd anhygoel dros ddyffryn Dyfrdwy a chefn gwlad agored. Man delfrydol i ddarganfod Eryri ac ystod eang o atyniadau Gogledd Cymru, mae'r bwthyn 5 seren hwn hefyd yn leoliad perffaith i ymlacio mewn steil.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 28 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Bala, North Wales Snowdonia

BOW26

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£400 - £756
yr wythnos
O £309 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn wedi ei adnewyddu yn ddiweddar, yn sefyll ar ben ei hun, gydag ystafell chwaraeon a gardd gaeedig. Wedi ei leoli oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri, gyda golygfeydd trawiadol o'r mynyddoedd o gwmpas, a mynediad cyfleus i'r adnoddau gwych sydd i'w darganfod yn yr ardal. Mae tref farchnad Bala yn cynnig ystod o siopau, tafarndai a bwytai, ac yn gartref i Lyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru sy'n adnabyddus am ei gyfleoedd chwaraeon dŵr a hwylio.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 26 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd

Bala, North Wales Snowdonia

BOW69

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£524 - £1084
yr wythnos
O £402 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli mewn safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, mae'r bwthyn hardd hwn o fewn tafliad carreg i bopeth yr ydych eu hangen. Mae Ysgubor Llew Coch yn cynnig lleoliad cefn gwlad, gyda manteision bwytai, caffis, tafarndai a siopau ar stepen y drws.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Bala, North Wales Snowdonia

BOW66

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£797 - £1630
yr wythnos
O £607 am arhosiad 3-noson
 • Y lleoliad delfrydol ar gyfer ad-duniad teulu neu ffrindiau, mae Llety Llew Coch yn mwynhau safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a thafarndai. Mae Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru hefyd ar stepen y drws, a gellir teithio ar drên stêm ar hyd ochr y llyn i Lanuwchllyn. Ychydig filltiroedd ymhellach mae Canolfan Dwr Gwyn Tryweryn, Zip World, Bounce Below a nifer o atyniadau eraill yn Eryri.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed