Dydd Gwener Du – 10% i ffwrdd o’ch gwyliau nesaf*

Archebwch eich gwyliau nesaf gyda Y Gorau o Gymru ac mi fyddwch yn arbed 10%* ar archebion dewisiedig sy’n cael eu gosod cyn hanner nos ar y 3ydd o Ragfyr. Mae’r cynnig ar gael ar ddetholiad ecsgliwsif o dros 200 o’n heiddo, ond am ddewisiadau gwych ydynt – pa un fyddwch chi’n ei ddewis? 

Mae’r cynnig ar gael ar gyfer archebion sydd â’u diwrnod cyrraedd rhwng y 19eg o Dachwedd – 21ain o Ragfyr 2021 a’r 4ydd o Ionawr – 1af o Ebrill 2022. 

Edrychwch ar ein Telerau ac Amodau isod am fanylion llawn os gwelwch chi’n dda.

Sut i dderbyn y gostyngiad o 10%

Yn syml, ewch ymlaen i archebu ac mi welwch fod y pris cynnig arbennig wedi ei ychwanegu os yw’ch archeb yn gymwys ar gyfer y gostyngiad.

Mae pob gostyngiad sydd wedi ei ychwanegu yn cael ei wneud yn erbyn balans terfynol y gwyliau.

*Telerau ac amodau

Mae’r hyrwyddiad yn agor am 12yb ar y 19eg o Dachwedd 2021 ac yn cau am 23:59yh ar y 3ydd o Ragfyr 2021. Ni fydd unrhyw archeb a fydd yn cael ei osod y tu allan i’r cyfnod hwn yn gymwys.Mi fydd y cwsmer yn gymwys ar gyfer yr hyrwyddiad ar ôl cwblhau archeb AR-LEIN.

Mae’n rhaid i ddyddiad dechrau’r gwyliau ddisgyn o fewn y dyddiadau canlynol:

Tachwedd 19eg 2021 – Rhagfyr 21ain 2021

Ionawr 4ydd 2022 – Ebrill 1af 2022

Ni all yr hyrwyddiad yma gael ei gyfuno ag unrhyw gynnig arbennig arall, côd o daleb a/neu gwpon.

Mae gan Y Gorau o Gymru yr hawl i dynnu’r hyrwyddiad yma yn ôl ar unrhyw amser, heb rybudd.


............ Properties found

..............................

.............................................

...............

................................................
............... ........................ ................................................
 • . . .
 • .
 • .

..............................

.............................................

...............

................................................
............... ........................ ................................................
 • . . .
 • .
 • .

..............................

.............................................

...............

................................................
............... ........................ ................................................
 • . . .
 • .
 • .

..............................

.............................................

...............

................................................
............... ........................ ................................................
 • . . .
 • .
 • .