Archebwch heddiw am flaendal o £100 yn unig ac ymlaciwch…

Gosodwch archeb gwyliau gyda ni cyn y 1af o Ragfyr 2019 a thalu blaendal o £100 yn unig. Mae gennym ddewis gwych o fythynnod gwyliau yng Nghymru sy’n addas ar gyfer eich holl anghenion, pun ai encil arfordirol yn Sir Benfro, neu lecyn tawel ym mynyddoedd Eryri, fe allwn ni eich helpu.

Cymerwch olwg ar ein dewis eang o fythynnod gwyliau, yn amrywio o gabanau glampio moethus gyda stôf goed a thybiau poeth preifat, i dai fferm anhygoel sy’n ddigon nawr ar gyfer eich holl deulu. Cliciwch ar y fan yr hoffech ymweld ag ef, sawl person fydd yn mynd ar eu gwyliau, mae gennym hyd yn oed dros 500 o fythynnod ble medrwch ddod â’ch anifail anwes gyda chi – does dim rhaid gadael unrhyw un adre!

Noder fod yr holl letyau sydd wedi eu rhestri gyda’n chwaer gwmni ‘Abersoch Holiday Homes’ ddim ar gael i’w harchebu gyda’r cynnig blaendal isel, ond peidiwch â phoeni, mae gennym ddigon o ddewis o fythynnod ar Benrhyn Llŷn sydd ar gael gyda’r cynnig blaendal isel. 

Telerau ac Amodau

 • Mae’r cynnig yn dod i ben am hanner nos ar y 1af o Ragfyr 2019 ar gyfer gwyliau i’w cymeryd yn 2019 a 2020 yn unig.
 • Mae’n rhaid archebu’r gwyliau 8 wythnos ymlaen llaw i ganiatau’r opsiwn talu blaendal.
 • Nid yw’r cynnig ar gael ar gyfer lletyau sy’n caniatau mwy na 10 o bobl.
 • Ar gyfer gwyliau 7 noson neu fwy yn unig, nid yw’n gymwys ar gyfer gwyliau llai na 7 noson.
 • Y cynnig ar gael ar gyfer lletyau dewisol yn unig. Nid yw bythynnod ‘Abersoch Holiday Homes’ sydd wedi eu rhestri gyda’r Gorau o Gymry yn gymwys i dderbyn y cynnig hwn.
 • Amodau Archebu Sylfaenol yn weithredol.

   

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
425 Wedi canfod llety
Back to list view

Naw Stryd y Capel

BOW118

Dinas Mawddwy, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW135

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£421 - £632
yr wythnos
O £246 am arhosiad 3-noson
 • Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn cynnwys coetir, llwybrau cerdded a’r afon Ddyfi gerllaw, ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gyda’i holl weithgareddau ac atyniadau. Gellir cerdded ar hyd llwybr byr i bentref Dinas Mawddwy, lle ceir caffi a thafarn lleol sy’n gweini bwyd a diod ardderchog.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir

Heol y Goron

BOW117

Bwthyn Blaencar

BOW49

Llangefni, Anglesey

BOW83

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£556
yr wythnos
O £256 am arhosiad 3-noson
 • Dyma'r bwthyn delfrydol i ddarganfod Ynys Môn, gyda'i leoliad heddychlon a chanolog. Mae Meillion yn cynnig mangre trawiadol ar gyfer gwyliau rhamantus ac ymlaciol gyda rhyddid i wneud beth bynnag yr ydych eisiau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Becws Clyd

107501

Hen Bost Nefyn

414119

Bwthyn Banw

75714

Côr Llew Coch

BOW68

Y Granar (The Granary)

BOW143

Cwt Bach

BOW134

Beudy Llew Coch

BOW114

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad