Trehafod

Menai Bridge, Anglesey North Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety helaeth yn sefyll ar ben ei hun, twb poeth 'swim spa' preifat gyda golygfeydd, stôf goed groesawgar, ac ystafelloedd moethus drwyddi draw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £974 yr wythnos
 • £139 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety helaeth yn sefyll ar ben ei hun, twb poeth 'swim spa' preifat gyda golygfeydd, stôf goed groesawgar, ac ystafelloedd moethus drwyddi draw. Dyma leoliad hollol arbennig ar gyfer eich gwyliau ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Mae Porthaethwy (2 filltir) a Biwmares (4.5 milltir) yn cynnig ystod eang o fwytai, caffis a siopau, ac mae nifer o atyniadau, a gweithgareddau arfordirol a mynyddig gerllaw. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw helaeth o gynllun agored sy'n cynnwys y lolfa, ardal fwyta a chegin. Gwres dan y llawr yn yr holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod. 

Mae'r lolfa groesawgar yn eich cyfarch wrth ichi fynd i mewn i'r llety gyda soffas lledr - un i eistedd 3, a dwy i eistedd 2 - stôf goed nodweddiadol, teledu smart 48", chwaraewr DVD, a drws patio yn arwain allan i'r ardd breifat yn y cefn. 

Mae'r gegin a'r ardal fwyta fawr a steilus yn cynnig yr holl offer angenrheidiol, o bopty Range, hob trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon a pheiriant coffi Tassimo. Mae'r peiriannau golchi a sychu dillad wedi eu lleoli mewn cwpwrdd iwtiliti sydd wedi ei guddio'n ddestlus.  

* Mae'r tair ystafell wely ar y llawr gwaelod yn elwa o ddrysau a ffenestri patio yn arwain allan i'r patio.

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gydag ystafell ymolchi ensuite a gwely Superking all droi mewn i ddau wely sengl os dymunir. Cypyrddau dillad, cabinet a lampau ger y gwely, yn ogystal â teledu smart, a chadair. Ensuite yn cynnwys baddon, cawod 'wlaw' ddwbwl arwahan, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 2 - ystafell hardd gyda dau wely sengl (all droi mewn i wely Superking os dymunir). Hefyd yn cynnwys cwpwrdd dillad, cabinet a lampau ger y gwely a chadair.

Ystafell ymolchi - baddon, cawod 'wlaw' ddwbwl arwahan, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 3 - ym mhen arall y bwthyn ac i lawr un step, mae'r ystafell hon gyda gwely maint King, ac Ensuite gyda cawod 'wlaw' fawr, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 4 - gwely dwbwl gyda teledu smart, chaise lounge, cwpwrdd dillad, cabinet a lampau ger y gwely.

Gardd

Gardd gaeedig yn y ffrynt a'r cefn gyda dodrefn gardd. Mwynhewch olygfeydd gwych o gefn gwlad Ynys Môn o'r twb poeth preifat yn yr ardd gefn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, a dewis o gynnyrch Cymreig - o Fara Brith a iogwrt Llaeth y Llan i Selsig a Bacwn Edwards a wyau lleol   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn cychwynol o goed ar gyfer y stôf. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchnogion am £3.50 y bag 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 4 sychwr gwallt ar gael  
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael  
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn   
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Digon o le parcio i 4 cerbyd. Bydd angen enwau ac ystod oed gwesteion cyn cyrraedd

Lleoliad

This detached, converted barn offers a beautiful, peaceful base for your holidays in Anglesey. The cottage is set within its own enclosed garden with expansive countryside views. Only 2 miles from Menai Bridge and the crossing over the Menai Straits to mainland North Wales, this is a truly a excellent base to explore Anglesey and the rest of North Wales.

Menai Bridge (Porthaethwy in Welsh) offers a range of amenities including a Waitrose supermarket and a fantastic provision of restaurants such as Dylan's, The Straits, Freckled Angel and the Michelin Star awarded Sosban & The Old Butchers Restaurant. For a relaxing drink, the Victoria and Tafarn y Bont in Menai Bridge are both recommended. The beautiful coastal town of Beaumaris is also within 5 miles and features a Castle (World Heritage Site), gaol and courthouse, a Victorian Pier and beach and a further choice of excellent cafes and restaurants such as Ye Old Bulls Head Inn.

Trehafod cottage is also perfectly located to visit the rest of the island’s attractions, as well as over the bridge on mainland North Wales. Anglesey offers a range of blue flag beaches all around the coast, copper Mountain with its surreal lunar landscape and Bryn Celli Ddu’s well preserved stone-age burial chamber near Llanddaniel Fab. Take a tour around Llynnon Mill - the only working Wind Mill in Wales, and for the artists amongst you, Oriel Mon along with its ‘Blas Mwy’ Café is a must.

For younger visitors Pili Palas’ butterfly centre (5 miles) offers a magical experience and also features birds, snakes and other exotic species. Within 10 miles of the holiday cottage, Anglesey Sea Zoo (Wales’ biggest aquarium) offers an amazing world of marine life, shipwrecks and shark pool grids. Foel Farm Park is another great family day out where you can experience the sights, sounds and smells of a real working farm.

Over the bridge in North Wales, Greenwood Forest Park (11 miles) was voted the best family attraction in North Wales and includes the world’s only people powered roller coaster. Under the bridge, enjoy a peaceful boat ride or an adrenaline fuelled Rib Ride on the Menai Straits. If you love adventure, we also dare you to take on the longest Zip Wire ride in Europe at Bethesda, less than 10 miles away. As mentioned, this really is a great base for your holidays in Anglesey.

Beaches

 • Red Wharf Bay - Lovely sandy and cobbled beach, spectacular view across the sea, and amenities that includes a cafe / restaurant and pub. 5.5 miles
 • Llanddona Beach - A long, sandy, Blue Flag beach, very popular with families, canoeists, fishermen and sailors. 6 miles
 • Llanddwyn Beach – Blue Flag beach with miles of sand and a romantic history. 12 miles.

Walking

 • Anglesey Coastal Path – 125 circular walk around the Island. Nearby section can be joined at Menai Bridge (2 miles).
 • Pentraeth Forest Circular Walk – Pentraeth. Gentle 9 mile, scenic walk. 5 miles.

Golf

 • Baron Hill Golf Club, Beaumaris - 9 hole golf club - 4 miles

Cycling

 • Various cycling routes such as Lon Las Cefni, a 13 mile path from Llyn Cefni to Newbrough Forest. Mostly flat – a great family cycling route. Nearest point = Llangefni, 5.5 miles.

Horse riding

 • Anglesey Riding Centre – Brynsiencyn. Beach and grass-track riding and instruction to suit all standards. 11 miles.

Fishing

 • Llyn y Gors lake fishing - 5 coarse and carp lakes - suitable for beginners and experienced anglers. Tackle Shop on site for all your fishing requirements. 3.5 miles
 • Sea fishing trips around the beautiful Isle of Anglesey. From the beautiful victorian pier in Beaumaris. 4.5 miles

Watersports

 • Surfing, diving, kayaking, coasteering, sailing etc are all within driving distance of the cottage. Find out more about Watersports in Anglesey.