Trehafod

Menai Bridge, Anglesey North Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety helaeth yn sefyll ar ben ei hun, twb poeth 'swim spa' preifat gyda golygfeydd, stôf goed groesawgar, ac ystafelloedd moethus drwyddi draw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £936 yr wythnos
 • £134 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety helaeth yn sefyll ar ben ei hun, twb poeth 'swim spa' preifat gyda golygfeydd, stôf goed groesawgar, ac ystafelloedd moethus drwyddi draw. Dyma leoliad hollol arbennig ar gyfer eich gwyliau ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Mae Porthaethwy (2 filltir) a Biwmares (4.5 milltir) yn cynnig ystod eang o fwytai, caffis a siopau, ac mae nifer o atyniadau, a gweithgareddau arfordirol a mynyddig gerllaw. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw helaeth o gynllun agored sy'n cynnwys y lolfa, ardal fwyta a chegin. Gwres dan y llawr yn yr holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod. 

Mae'r lolfa groesawgar yn eich cyfarch wrth ichi fynd i mewn i'r llety gyda soffas lledr - un i eistedd 3, a dwy i eistedd 2 - stôf goed nodweddiadol, teledu smart 48", chwaraewr DVD, a drws patio yn arwain allan i'r ardd breifat yn y cefn. 

Mae'r gegin a'r ardal fwyta fawr a steilus yn cynnig yr holl offer angenrheidiol, o bopty Range, hob trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon a pheiriant coffi Tassimo. Mae'r peiriannau golchi a sychu dillad wedi eu lleoli mewn cwpwrdd iwtiliti sydd wedi ei guddio'n ddestlus.  

* Mae'r tair ystafell wely ar y llawr gwaelod yn elwa o ddrysau a ffenestri patio yn arwain allan i'r patio.

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gydag ystafell ymolchi ensuite a gwely Superking all droi mewn i ddau wely sengl os dymunir. Cypyrddau dillad, cabinet a lampau ger y gwely, yn ogystal â teledu smart, a chadair. Ensuite yn cynnwys baddon, cawod 'wlaw' ddwbwl arwahan, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 2 - ystafell hardd gyda dau wely sengl (all droi mewn i wely Superking os dymunir). Hefyd yn cynnwys cwpwrdd dillad, cabinet a lampau ger y gwely a chadair.

Ystafell ymolchi - baddon, cawod 'wlaw' ddwbwl arwahan, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Ystafell wely 3 - ym mhen arall y bwthyn ac i lawr un step, mae'r ystafell hon gyda gwely maint King, ac Ensuite gyda cawod 'wlaw' fawr, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 4 - gwely dwbwl gyda teledu smart, chaise lounge, cwpwrdd dillad, cabinet a lampau ger y gwely.

Gardd

Gardd gaeedig yn y ffrynt a'r cefn gyda dodrefn gardd. Mwynhewch olygfeydd gwych o gefn gwlad Ynys Môn o'r twb poeth preifat yn yr ardd gefn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, a dewis o gynnyrch Cymreig - o Fara Brith a iogwrt Llaeth y Llan i Selsig a Bacwn Edwards a wyau lleol   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn cychwynol o goed ar gyfer y stôf. Gellir prynu coed ychwanegol gan y perchnogion am £3.50 y bag 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 4 sychwr gwallt ar gael  
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael  
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn   
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Digon o le parcio i 4 cerbyd. Bydd angen enwau ac ystod oed gwesteion cyn cyrraedd

Lleoliad