Stabal Marian

Malltraeth, Anglesey North Wales

 • Bwthyn steilus, eco-gyfeillgar ger Malltraeth, Traeth Llanddwyn, Sw Môr Môn, Rhosneigr a nifer o atyniadau eraill.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £619 yr wythnos
 • £88 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn steilus, eco-gyfeillgar ger Malltraeth, Traeth Llanddwyn, Sw Môr Môn, Rhosneigr a nifer o atyniadau eraill. Mae Stabal Marian yn cynnig llety 5 seren gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol, nodweddion hyfryd oddi mewn, a'r hyblygrwydd i gael y gwelyau king mawr a king wedi eu gosod fel gwelyau sengl os dymunir. 

Gyda'i gornel preifat a patio, mae Stabal Marian yn un o dri bwthyn hardd wedi eu gosod mewn siâp 'L', a gellir eu harchebu gyda'i gilydd ar gyfer aduniadau ffrindiau neu deulu. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw agored gyda cegin, ardal fwyta a lolfa. Drysau mawr deu-blyg yn arwain allan i'r patio gyda golygfeydd o gefn gwlad a'r arfordir.

Cegin las a gwyn foethus yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob anwytho a phopty, meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi/sychu dillad.

Ardal fwyta gyda bwrdd mawr a chadeiriau yn edrych allan dros y patio.

Lolfa - 2 soffa gyfoes o flaen teledu ar y wal ac hefyd yn mwynhau golygfeydd allan dros y patio.

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king (gellir eu gosod fel 2 wely sengl 2'6" os dymunir). Ystafell gawod Jac a Gill gyda cawod, toiled a basn. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gyda gwely king mawr yn cydffinio gydag ystafell cot. Balconi bach i fwynhau'r golygfeydd.

Ystafell cot - yn ffinio ag ystafell 2, yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda babi. Yn ogystal â cot mawr, gellir defnyddio'r ystafell hon fel ystafell chwarae, gyda ceffyl pren, llyfrau a gemau, a bwrdd a chadeiriau bychan.

Ystafell wely 3 - gyda gwely maint king mawr y gellir ei osod yn ddau wely sengl os dymunir, a balconi bach. 

Ystafell ymolchi - yn cynnwys cawod bwerus a baddon arwahan, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Patio preifat gyda golygfeydd yn ymestyn i lawr i Malltraeth ar yr arfordir ac Eryri ar y gorwel. Lleoliad heddychlon gyda bwrdd a chadeiriau. 

Ardal gymunedol i fwyta ac eistedd o flaen y bwthyn, yn cael ei rannu gyda dau fwthyn arall. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, a Bara Brith/cacennau cri. Os yn aros am 6 noson neu fwy, fe fyddwch hefyd yn cael potel o Prosecco, blodau ffres a hanner dwsin o wyau
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Cot, cadair uchel a giât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 3 car  

Lleoliad