Meillion

Llangefni, Anglesey North Wales

 • Dyma'r bwthyn delfrydol i ddarganfod Ynys Môn, gyda'i leoliad heddychlon a chanolog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £640 yr wythnos
 • £91 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dyma'r bwthyn delfrydol i ddarganfod Ynys Môn, gyda'i leoliad heddychlon a chanolog. Mae Meillion yn cynnig mangre trawiadol ar gyfer gwyliau rhamantus ac ymlaciol gyda rhyddid i wneud beth bynnag yr ydych eisiau. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored gyda lolfa, cegin ac ardal fwyta.

Mae'r lolfa yn cynnwys soffa, bwrdd coffi, teledu Smart a thân trydan.

Cegin steilus yn cynnwys popty, meicrodon, oergell a rhewgell oddi mewn, a bwrdd bwyta i ddau.

Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn.  

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely dwbwl a chwpwrdd dillad. 

Gardd

Bwrdd a chadeiriau i 2 yn ochr y bwthyn gyda lawnt yn cael ei rhannu gyda gwesteion sy'n aros mewn carafan i 4 ar y safle. Barbaciw ar gael os dymunir. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso gyda te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig      
 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt yn gynwysedig      
 • Wi-fi ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot      
 • Gellir gwneud trefniadau gyda'r perchennog i ddefnyddio peiriant golchi dillad ar y safle     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes yn y bwthyn      
 • Parcio preifat      

Lleoliad