Ger y Bont

Holy Island, Anglesey North Wales

 • 4 Star Gold
 • Mwynhewch y golygfeydd o Ger y Bont, llety hunan ddarpar trawiadol ar Ynys Môn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £924 yr wythnos
 • £132 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y golygfeydd o Ger y Bont, llety hunan ddarpar trawiadol ar Ynys Môn. Gyda'r ardal fyw ar y llawr cyntaf, ffenestri mawr a balconi, dyma leoliad perffaith ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau ar lannau culfor Cymyran, y môr mewnol rhwng Ynys Môn ac Ynys Cybi. 

Mae nifer o dirnodau ac atyniadau gerllaw, yn cynnwys Llwybr Arfordirol Cymru o stepen y drws, a Bae Trearddur o fewn 2 filltir. Gellir hyd yn oed dal cwch i'r Iwerddon 4 milltir i ffwrdd yng Nghaergybi. 

Noder, oherwydd fod yr ardal fyw a'r balconi ar y llawr cyntaf, nid yw'r llety yn addas ar gyfer plant o dan 4 oed    

Llawr Gwaelod

Cyntedd mawr croesawus yn arwain i 3 ystafell wely, ystafell ymolchi ac iwtiliti.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, cypyrddau dillad a theledu.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl maint 2'6" a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 3 - gyda gwely maint king a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod arwahân.

Iwtiliti - peiriant golchi a digon o le storio.

Llawr Cyntaf

Cegin - ardal agored gyda golygfeydd. Bar brecwast, oergell/rhewgell, popty, peiriant golchi llestri ac offer eraill angenrheidiol. Bwrdd bwyta o flaen drysau patio sy'n arwain allan i'r balconi.

Lolfa - ystafell i ymlacio gyda teulu a ffrindiau o gwmpas y lle tân, teledu a drysau patio yn arwain allan i'r balconi.

Balconi - ardal ymlaciol gyda seddi cyfforddus i fwynhau'r golygfeydd anhygoel.

Ystafell wely 4 - gyda gwely maint king, teledu ac ensuite yn cynnwys cawod. 

Ystafell toiled a basn. 

Gardd

Gardd gaeedig gyda lawnt yn y cefn yn edrych allan dros y caeau a'r môr mewnol tu hwnt. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr a cacennau cri   
 • Gwres trydan a thrydan yn gynwysedig      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • 4 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Noder, oherwydd fod yr ardal fyw a'r balconi ar y llawr cyntaf, nid yw'r llety yn addas ar gyfer plant o dan 4 oed    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn       
 • Lle parcio ar gyfer 4 car     

Lleoliad

Located in the pretty village of Pont Rhyd-y-Bont (Four Mile Bridge), this beautiful, detached property is within a 100 yards of the Cymyran Strait and a bridge that connects the Isle of Anglesey with Holy Island. Often referred to as the Inland Sea, the ebb and tide provides an ever-changing display of nature that creates what is almost a lagoon when the tide is in.

Situated on the Anglesey side of the bridge, between Valley (1 mile) and Trearddur Bay (2 miles), Ger y Bont offers mountain and 'Inland' sea views from the living areas, balcony, rear bedrooms and garden. Access the Wales Coast Path a few steps away from the doorstep, as well as the 'lagoon' which is ideal for swimming, fishing, sailing or sail/paddle boarding.

The nearest shops can be found in the village of Valley with a range of shops including two groceries, post office, chemist and butcher. There is also a tea room, two fish and chips shops, pizza takeaway and Chinese takeaway. Some of the best restaurants in the area include Anchorage Hotel at Four Mile Bridge (0.5 mile), Catch 22 (brasserie restaurant), Valley Hotel and Bull Hotel in Valley (1 mile), Sea Shanty and Black Seal in Trearddur Bay (2 miles) and White Eagle in Rhoscolyn (2 miles). The Anchorage Hotel is also ideal for a relaxing drink.

Some of the main attractions nearby include the two stunning beaches at Trearddur Bay and Rhoscolyn, Cartio Môn go-carting (3.5m), Breakwater Country Park and a cinema in Holyhead (6.5m) and South Stack Lighthouse (7.5m). Some of the other highly recommended days out on Anglesey includes Beaumaris with its World Heritage castle and gaol, glorious Blue Flag beaches, as well as Llanddwyn Island, steeped in history and legend and closely associated with the Patron Saint for lovers in Wales, Saint Dwynwen.

For younger visitors Pili Palas’ butterfly centre offers a magical experience and also features birds, snakes and other exotic species. Anglesey Sea Zoo, Wales’ biggest aquarium offers an amazing world of marine life, shipwrecks and shark pool grids. The short bridge crossing to mainland North Wales offers even more family attractions including Greenwood Forest Park, Gypsy Forest, Hwylfan Fun Centre and so much more.

Beaches

Trearddur Bay - large, sandy beach with rockpools, slipways, cafes and other facilities. 2 miles

Rhoscolyn (Borthwen Beach) - pretty, sandy beach, backed by sand dunes - a great family beach with its shallow sloping sands and abundance of rockpools. 2 miles

Rhosneigr - 2 amazing beaches. 10 miles

Watersports

Surfing, diving, kayaking, coasteering, sailing etc are all within ½ hour of the cottage. Find out more about Watersports in Anglesey.

Walking

Wales Coastal Path - from the doorstep

Cycling

Plenty of rural roads from the doorstep.

Lon Las Cefni – 13 mile path from Newbrough Forest to Llyn Cefni. Mostly flat – a great family cycling route. Nearest point = Llangefni, 13 miles.

Fishing

Cymyran Strait - on the doorstep

Golf

Holyhead Golf Club, Trearddur Bay. 3 miles

Anglesey Golf Club – Rhosneigr. 18 hole golf course. 10 miles.

Horse riding

Gorswen Riding School - suitable for riders of all standards. 4.5 miles.