Ger y Bont

Holy Island, Anglesey North Wales

 • 4 Star Gold
 • Mwynhewch y golygfeydd o Ger y Bont, llety hunan ddarpar trawiadol ar Ynys Môn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £924 yr wythnos
 • £132 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y golygfeydd o Ger y Bont, llety hunan ddarpar trawiadol ar Ynys Môn. Gyda'r ardal fyw ar y llawr cyntaf, ffenestri mawr a balconi, dyma leoliad perffaith ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau ar lannau culfor Cymyran, y môr mewnol rhwng Ynys Môn ac Ynys Cybi. 

Mae nifer o dirnodau ac atyniadau gerllaw, yn cynnwys Llwybr Arfordirol Cymru o stepen y drws, a Bae Trearddur o fewn 2 filltir. Gellir hyd yn oed dal cwch i'r Iwerddon 4 milltir i ffwrdd yng Nghaergybi. 

Noder, oherwydd fod yr ardal fyw a'r balconi ar y llawr cyntaf, nid yw'r llety yn addas ar gyfer plant o dan 4 oed    

Llawr Gwaelod

Cyntedd mawr croesawus yn arwain i 3 ystafell wely, ystafell ymolchi ac iwtiliti.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, cypyrddau dillad a theledu.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl maint 2'6" a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 3 - gyda gwely maint king a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod arwahân.

Iwtiliti - peiriant golchi a digon o le storio.

Llawr Cyntaf

Cegin - ardal agored gyda golygfeydd. Bar brecwast, oergell/rhewgell, popty, peiriant golchi llestri ac offer eraill angenrheidiol. Bwrdd bwyta o flaen drysau patio sy'n arwain allan i'r balconi.

Lolfa - ystafell i ymlacio gyda teulu a ffrindiau o gwmpas y lle tân, teledu a drysau patio yn arwain allan i'r balconi.

Balconi - ardal ymlaciol gyda seddi cyfforddus i fwynhau'r golygfeydd anhygoel.

Ystafell wely 4 - gyda gwely maint king, teledu ac ensuite yn cynnwys cawod. 

Ystafell toiled a basn. 

Gardd

Gardd gaeedig gyda lawnt yn y cefn yn edrych allan dros y caeau a'r môr mewnol tu hwnt. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr a cacennau cri   
 • Gwres trydan a thrydan yn gynwysedig      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • 4 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Noder, oherwydd fod yr ardal fyw a'r balconi ar y llawr cyntaf, nid yw'r llety yn addas ar gyfer plant o dan 4 oed    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn       
 • Lle parcio ar gyfer 4 car     

Lleoliad