Ty Lawr

Cemaes, Anglesey

 • 5 Star
 • Mae Ty Lawr yn fwthyn pysgotwr hyfryd sy'n sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad perffaith ar lan y dwr yn edrych allan dros harbwr hardd a thraeth Baner Lâs euraidd Bae Cemaes.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £890 yr wythnos
 • £127 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 ystafell ymolchi
 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4pm
 • Amser gadael: 10am

Disgrifiad

Mae Ty Lawr yn fwthyn pysgotwr hyfryd sy'n sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad perffaith ar lan y dwr yn edrych allan dros harbwr hardd a thraeth Baner Lâs euraidd Bae Cemaes, delfrydol ar gyfer hwyl teuluol a chwaraeon dwr. Mae'r bwthyn hwn ar arfordir gogleddol Môn, 13 milltir o Moelfre, 17 milltir o Gaergybi a 25 milltir o'r tir mawr sy'n rhoi mynediad i Barc Cenedlaethol Eryri. 

Mae'r bwthyn arfordirol hwn gyda thu mewn steilus sy'n cynnwys ardal fyw agored gyda chegin fawr yn arwain i'r teras haul gyda golygfeydd anhygoel o lan y dwr.

Lolfa gyda llawr derw a ryg drosto, soffas a chadeiriau cyfoes, chwaraewr CDs, teledu gyda derbynnydd digidol, DVD, doc ipod a Wifi. Drysau patio yn arwain i'r ardal eistedd tu allan.

Cegin/Ardal Fwyta gyda lloriau derw, bwrdd a chadeiriau i 8. Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys wyneb gweithio gwenithfaen, ac ynys frecwast gyda stolion. Offer yn cynnwys popty trydan dwbl, hob nwy 6 cylch, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi a sychu dillad a golchi llestri. 

Mae'r ystafelloedd gwely i gyd gydag ensuite. 

Ystafell wely 1 gyda dau wely sengl ar y llawr gwaelod gyda ffenestri Ffrengig yn agor allan i'r patio, ac ensuite yn cynnwys cawod cerdded mewn, basn a thoiled. 

Mae tair ystafell wely arall ar y llawr cyntaf i gyd gyda teledu.

Ystafell wely 2 gyda gwely maint king ac ystafell ymolchi ensuite yn cynnwys cawod fawr cerdded i mewn, basn a thoiled, a drws allan i falconi gyda panel gwydr. 

Ystafell wely 3 gyda gwely dwbl, hefyd gyda drws allan i falconi, ac ensuite gyda cawod cerdded i mewn, basn a thoiled.

Ystafell wely 4 gyda dau wely sengl ac ensuite gyda cawod, toiled a basn.

Mae ystafell ymolchi ychwanegol ar y llawr gwaelod gyda toiled a basn.

Gall gwesteion yn Ty Lawr fwynhau golygfeydd anhygoel ar draws yr harbwr, traeth a'r môr o'r teras tu allan sydd â bwrdd a chadeiriau. Mae lle parcio preifat gyda gât ar gyfer tri car neu gwch, gyda llithrfa fychan sy'n ddelfrydol ar gyfer cychod hwylio neu gaiacau drws nesaf i'r bwthyn. Mae yna lawer i'w ddarganfod yn yr ardal sydd â threftadaeth diwydiannol a morwrol cyfoethog, gyda Byd Copr yn Amlwch a oedd unwaith yn un o'r mwynfeydd copr mwyaf yn y byd. Mae nifer o draethau gwych sy'n addas ar gyfer pob chwaeth, gyda'r llwybr arfordirol yn hollol drawiadol. Mae taith fer yn mynd â chi i Gaergybi, gyda cychod rheolaidd yn croesi drosodd i Iwerddon, a'r warchodfa RSPB yn Ynys Lawd. Gellir cyrraedd Parc Cenedlaethol Eryri mewn tua 30 milltir. 

Croesewir hyd at ddau gi sy'n ymddwyn yn dda

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig. Dewch â thywelion eich hun ar gyfer y traeth

Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael

Dim ysmygu

Noder, gan fod y llety hwn ger yr harbwr y dylai plant ifanc gael eu goruchwylio bob amser

Lleoliad