Y bythynnod gorau a mwy

ENILLWCH DOCYNNAU I ŴYL Y GELLI – TELERAU

Telerau ac Amodau

  1. Mae’r gystadleuaeth yn cau am hanner nos Dydd Sul Mai 27ain, 2018.
  2. Nid yw prynu yn angenrheidiol.
  3. Y wobr yw 4 tocyn i ‘The Library of Wales’ yng Ngŵyl y Gelli 2018 ar Ddydd Gwener Mehefin 1af am 11:30yb.
  4. Dim arian parod yn lle. Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy.
  5. Mi fydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu hysbysu trwy alwad ffôn neu ebost ar Ddydd Llun Mai 28ain, 2018.
  6. Tydi’r gystadleuaeth ond ar agor i rai dros 18 oed ac sy’n breswylwyr ym Mhrydain.
  7. Os y cytunwch i ymuno â’n rhestr ebyst, mi all eich manylion gael ei ddefnyddio at ddeunydd marchnata gan Y Gorau o Gymru a The Original Cottages Company, ond mi allwch danysgrifio ar unrhyw adeg o farchnata o’r fath ac ni fyddwn yn pasio’r manylion yma ymlaen at grŵpiau trydydd parti.
  8. Nid yw gweithwyr Y Gorau o Gymru a The Original Cottages Company na’u teuluoedd neu unrhyw un yn eu cartref yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth.
  9. Mae derbyn y wobr yn awdurdodi darparwyr y gystadleuaeth i gyhoeddi enw, llun, sir a gwlad yr enillydd. Efallai y bydd yn ofynnol i’r enillydd gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â’r hyrwyddiad hwn, a hynny o fewn rheswm.
  10. Mae’r gystadleuaeth yma yn annilys os y ceir ei wahardd neu ei gyfyngu gan y gyfraith.