Y bythynnod gorau a mwy

ENILLWCH DOCYNNAU I WYLIO ‘THE LIBRARY OF WALES’ YNG NGŴYL Y GELLI

Yma yn Y Gorau o Gymru mae gennym angerdd tuag at yr iaith Gymraeg, ein llenyddiaeth a’n diwylliant. Gyda hyn, yr oedd ond yn teimlo’n iawn i ni gefnogi Gŵyl y Gelli ac i rannu’r angerdd hwnnw gyda chi. Hoffwn gynnig tocyn i bedwar ennillydd lwcus i wylio ‘The Library of Wales’ gyda Dai Smith, fydd yn arwain sgwrs am y sgôp a’r raddfa, effaith a thrysor llenyddiaeth Cymru.Mae mynediad i Ŵyl y Gelli am ddim, felly pam na wnewch chi fwynhau’r diwrnod cyfa’ yng nghanol atmosffer digwyddiad mor wych, a hynny yma yng Nghymru.I ennill, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw rhoi eich manylion isod!