Gosod eich llety gyda ni

Gwnewch y mwyaf o'ch llety gwyliau

Darganfod mwy

Llety Mawr

Trefnu aduniad teulu neu griw o ffrindiau

Gweld Llety

Croesawu Anifeiliaid Anwes

Mae croeso i anifeiliaid anwes

Gweld Llety
Foel Fach

"Roedd popeth am y bwthyn hwn yn bum seren. Golygfeydd anhygoel, 2 dân coed, cyfleusterau da, ystafelloedd gwely hyfryd a pherchnogion croesawgar."

Cwsmer blaenorol

Ger y Môr

"Bendigedig! Chwaeth arbennig iawn ac mor gyfleus ar gyfer pob dim."

Ffrindiau o Caerffili

Hen Ysgubor

"Ardderchog ym mhob ffordd - roedd y perchnogion mor gymwynasgar a chroesawgar. Diolch yn fawr iawn."

Ffrindiau o Caerffili

Llety'r Buarth

"Bwthyn cartrefol gyda chyfleusterau gwych mewn lleoliad hyfryd."

Mair and family

Yr Hen Fanc

"Ardderchog - lleoliad a thŷ hyfryd a hwylus. Bwyd yn ardderchog yny Bull a pierhouse. Gwasanaeth bws ardderchog o garreg y drws, siopau hyfryd."

Ffrindiau o Llangefni

Goreuon Bythynod Gwyliau Cymru